Entegre Yönetim Sistemi

Polimer Teknik olarak, çift vidalı ekstrüder, ekstrüder ekipmanları ve yedek parçaları imalatında geniş ürün çeşitliliği, farklı sektörlere olan katma değerli, kaliteli, sürdürülebilir, yenilikçi ürünlerimiz ile birlikte modern teknolojiyi ve en iyi kalitede ekipmanları kullanarak yenilikçi ve görsel olarak estetik ekstrüderleri ile sektöre yeni bir soluk kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu misyon ve vizyon doğrultusunda genç ve dinamik yapımız ile sektörünün değişen pazar şartlarını da dikkate alarak müşteri memnuniyeti çerçevesinde, inovatif bakış açımız ile katma değerli ürün üretirken, iş sağlığı güvenliği ve çevresel şartlar ile birlikte enerji verimliliğini arttırarak, ürünlerimizin karbon ayak izini belirleyerek, karbon nötr çalışmaları yapmayı ilke ediniyoruz.

Bu kapsamda;

 • Faaliyetlerimiz ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartlar ile müşteri özel isteklerini takip ederek, uygulanabilir gereklilikleri faaliyetlerimize entegre ederek sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Yürütmekte olduğumuz tüm faaliyetlerde; işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlayıp, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve iş sağlığı, güvenliği risklerimizi azaltmayı,
 • Çalışanlarımız, çalışan temsilcilerimiz ile diğer tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayıp, görüş ve önerilerini de alarak gelişimimiz için önemli bir katkı sağlayan bu geri bildirimler ile proseslerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Doğal ekosistem ortamlarını ve biyoçeşitliliğini korumayı, tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini arttırmayı, tüm hizmet süreçlerimizde olumsuz çevresel etkileri azaltmayı, oluşabilecek kirliliği kaynağında önlemeyi, bütün faaliyetlerimizde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliği öncelikli kılmayı, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm süreçlerimizde çevre performansımızı arttırmak için yenilikçi bir gelişim sağlamayı,

Faaliyetlerimizde müşteri, çalışan güvenliği ve memnuniyeti, çevrenin korunması, enerji kaynaklarının verimli, ekonomik ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için yukarıda belirtilen ilkelere uyacağımızı Polimer Teknik üst yönetimi ve tüm çalışanlarımızla birlikte taahhüt ederiz.

Sertifikalarımız

Kalite yönetim sistemleri kapsamındaki sertifikalarımızı, marka tescil, patent, faydalı model belgelerimizi, uygunluk ve standardizasyon dokümanlarımızı incelemek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

  Firma Adı

  Yetkili Kişi

  Telefon

  E-Posta Adresi

  Mesajınız