Dişli Pompalar

Dişli pompalar ekstrüder kapasitesi ile doğru orantılı olarak devreye alma zamanlarını azaltmaktadır. Dişli pompalar ayarlanan sabit basınç değerine göre motor hızını ayarlayarak sabit çıkış basıncı sağlayan ekipmanlardır. Özellikle yüksek hacimli üretim yapılan tesislerde dişli pompanın varlığı devreye alma ve malzeme değişim süresini azaltır. Ekstrüder çıkışındaki geri basıncı elimine ederek gerek enerji tasarrufu, gerekse vidaların çalışma ömrüne pozitif katkı sağlar.