Biyopolimerler

Biyoplastikler, yenilenebilir biyo-bazlı hammaddelerden üretilen plastiklerdir.

Biyobozunur ve kompostlanabilir termoplastik nişasta (TPS), çoğunlukla bir tür plastikleştirici vasıtasıyla mısır, şeker kamışı veya selüloz gibi karbonhidrat bakımından zengin bitkilerden üretilir. Ek olarak, TPS, polilaktik asit (PLA), polikaprolakton (PCL), polivinil alkol (PVA) veya sentetik polyesterler gibi ikinci bir biyo bazlı polimer ile karıştırılmaları mümkündür. Sonuç olarak, biyo-bazlı ürünler-tamamen veya kısmen- biyolojik veya yenilenebilir malzemelerden oluşan ürünlerdir.

Polimer Teknik, gerek termoplastik nişasta (TPS) üretiminde gerekse biyobozunur ürünler için kullanılan kompaund sistemleri tasarımında geniş bilgi ve tecrübeye sahiptir.

Biyobozunur ürünlerin işlenmesi ile ilgili genel uygulamalar:

  • Termoplastik nişasta üretimi (TPS)
  • Çeşitli biyoplastik malzeme kompundları
  • Biyolojik ve plastik malzeme kompaundları
  • Plastik hammaddelerin biyobozunurluğunu arttırmak için dolgu maddesi olarak granül nişasta
  • PLA ve PLA kompaundlarının granülasyonu
  • Polilaktik asit (PLA), PVOH, sentetik kopolyester, PBS, PHA, PCL, CA

Biyopolimerlerin kompaund uygulaması, baz polimerin üretimini takiben ekstrüzyon yoluyla plastiklerin modifikasyonu için ön hazırlık işlemini oluşturur. Bu uygulama ile plastiklerin karakteristik özellikleri seçime bağlı olarak değiştirilebilir. Böylece, bir sonraki işleme ve hedefl enen ürün özelliklerine adapte edilir. Plastik malzeme; katkı maddeleri, dolgu maddeleri, takviye edici malzemeler veya bunların bir çiſt vidalı ekstrüderlerde proses edilir. Karışım homojenleştirildikten, gazlardan arındırıldıktan sonra, özel bir kalıp kullanılarak genellikle fitil formu verilir, daha sonra soğutulur ve granülatör ile plastik granüller haline getirilir. Kompaund işleminde, işlemden önce ve işlem sırasında birçok önemli etken mevcuttur. Plastik türüne bağlı olarak, bu faktörler değişken önem derecelerinde belirgindir ve mekanik, termal, (kimyasal) ve reolojik özelliklerini de etkiler.