Sürdürülebilirlik

POLİMER TEKNİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Türkiye’nin ilk aynı yöne dönen çift vidalı ekstrüderler üreticisi Polimer Teknik, plastik malzeme teknolojilerinin her geçen gün gelişme göstermesine paralel büyümesini sürdürmektedir. Sağlıklı ve mutlu bir gelecek nesil için kaynakların özenli kullanılması firmamızın temel felsefelerindendir. Kısıtlı kaynaklara sahip olan evrenimizi korumak, her geçen gün artan dünya nüfusu ve tüketim alışkanlıkları ile daha da önemli hale gelmektedir.

Üretimini yapmış olduğumuz plastik işleme makinelerindeki sarf malzeme, enerji, su, kimyasal madde tüketimlerinde enerji dostu ve uzun ömürlü girdiler kullanmak kurum stratejilerimizdendir. Böylece kendi bakış açımızı doğrudan müşterilerimize de sunmaktayız. Yerel ve küresel pazara sürdürülebilir ürünler sunmamızın yanı sıra, kendi sistem ve iş süreçlerimizdeki tüketimlerde de faaliyetlerimizin çevresel ve ekonomik etkilerini gözetiyoruz.

Sürdürülebilirlik hedeflerimizin izlenebilirliği ve yönetimi için çeşitli yol haritaları izlemekteyiz. Hazırlamış olduğumuz karbon ayak izi, su ayak izi envanter raporları bunun bir göstergesidir. Sürdürülebilirlik çalışmalarının takibi ve geliştirilmesi konusundaki firmamız bünyesinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi bu konuya verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak öne çıkmaktadır.

Makine İhracatçıları Birliği organizasyonundaki sürdürülen, yeşil ve dijital dönüşüm uygulamalarını ele alan “Makine Sektöründe İkiz Dönüşüm Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi”ne Türkiye plastik işleme makineleri sektöründen katılımcı tek firma olmamız bu konuda öncü olduğumuzun göstergesidir. Sürdürülebilirlik konularındaki çalışmalarımızın sadece firma bünyesinde kalması toplum ve gezegenimiz için fayda sağlamayacağı gibi, müşteri, tedarikçi, sektör paydaşları, sivil toplum, kamu kuruluşları ile ilişkilerimizde de farkındalık oluşturacak şekilde sürdürülmekteyiz.

Çevresel etki ve sürdürülebilirlik çalışmalarındaki rehberlerimiz, ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Yönetim Sistemi, ulusal ve uluslararası regülasyonların yanı sıra Makine İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu, Birleşmiş Milletler Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik İlkeleri’dir.

 

SÜRDÜRÜLEBİRLİKLİK DOKÜMANTASYONU