Termoplastik Elastomerler

Termoplastik elastomerleri, poex ekstrüder sistemleri ile geniş bir şekil ve formülasyon aralığında üretebilmek mümkündür. Proses aşamaları, polimerlerin ısı ile şekillendirilmesi sonucu son ürün üretim basamağına doğru devam eder. Termoplastik elastomerler molekül yapılarına bağlı olarak, termoplastik işleme özellikleri ile birlikte elastomer özelliklere de sahiptir. Çok farklı çeşitlilikteki termoplastik elastomerlerin üretimi geniş makine bilgisi ve proses mühendisliğine ihtiyaç duyar. Bu nedenle, poex ekstrüderleri ve uzman Polimer Teknik deneyimi termoplastik elastomer kompaund uygulamalarınız için uygun çözümler sunmaktadır.

Başlıca Termoplastik Elastomerler:

  • Stiren Blok Kopolimerleri (TPE-S)
  • Termoplastik Vulkanizatlar (TPV)
  • Termoplastik Poliüretanlar (TPU)
  • Termoplastik Poliolefinler (TPO)