Hammadde Taşıma Sistemleri

poex, plastik sektörüne yönelik üretim proseslerinin güvenilir bir biçimde otomasyon yapısına kavuşturulması için yenilikçi hammadde taşıma, pnömatik konveyör sistemleri ve yığın malzeme konteynerleri sağlar.

Tüm sistemlerde, özellikle birçok farklı mühendislik sınıfı plastiklerin üretiminde kilit özellik esnekliktir.

Yığın malzeme konteynerlerinden çıkan hammadde, basınçlı konveyör sistemi ile dışarıdaki silolara aktarılır. Hammaddeye bağlı olarak silolar, kısmen iki odacıklı silo olarak tepe boşluğu kurutma sistemi ile donatılmıştır.

Pnömatik emişli konveyör sistemleri, hammaddeyi ekstrüderlerin üzerinde bulunan alıcılara getirir. Çuvallarda, konteynerlerde veya karıştırma kaplarında bulunan orta ve küçük bileşenler, alıcılara uygun deşarj tabanları ile boşaltılır. Karışım kaplarına yönelik ön karışım, tartılarak kendi manuel tartım istasyonunda katkılar ile doldurulur. Pigmentler gibi mikro bileşenler, besleme hunisinden ekstrüdere doğrudan eklenir.

Granül hammaddeler, sisteme ya basit besleme hunisinden ya da kombine deşarj tabanından verilir.